Има видове дървета, които са на път да изчезнат, защото местообитанията им са силно намалели, а размножаването им е отчайващо трудно. Такава е дървовидната хвойна – много рядък вид, които се среща на съвсем малка площ в Европа – у нас и в южните части на Албания, Гърция и Северна Македония. Достигнала е до нас от преди повече от два милиона години. Присъствието ѝ тук е богатство за природата ни. Съобществата ѝ са ценно съчетание от редки ендемити и реликти. Почти не може да се отглежда култивирано. Едва 1% от семената и покълват и трудно се развиват. Оцелелите растения растат много бавно.

Естествено размножаване

Не един екип от специалисти се е опитвал да произведе фиданки и да ги засади в оскъдните естествени местообитания. Пет години и ние се опитваме да размножаваме дървовидната хвойна по различни начини. Изпробвахме изкуствено стимулиране на семена и резници. Открихме обаче, че най-надеждният подход е да помогнем на поникналите по естествен път, в Поддържан резерват (ПР) „Изгорялото гюне“ миниатюрни растения да оцелеят. Подбрахме 6 хвойнички, на по 2-5 годишна възраст, с най-добра жизненост. В края на 2023 година ги преместихме внимателно на по-благоприятни за развитието им места. Вижте видеото.

Размножаване чрез резници

Вторият успешен начин за размножаване на дървовидната хвойна е чрез резници. Във видеото ще видите засаждане на вкоренени резници в ПР „Изгорялото гюне“. Резниците събрахме от Резервата. Вкореняването и доотглеждането извърши доц. Антоанета Петрова в Ботаническата градина на БАН. Определихме места с добро засенчване и почвен слой с дебелина от поне 20 см. Засадихме 15 вкоренени резници като внимателно ги поставихме в специално изкопани дупки, заедно с пръстта около корена и ги поляхме.