Служителите от местните власти и институции, отговорни за опазването на местообитанията и предпазването им от ИЧВ растения се нуждаят от знания и умения, за да изпълняват отговорностите си ефективно.

Важно е да се подготвят и за пълноценно участие в процеса на разработване и изпълнение на програмите за опазване на местообитания 6510, 9180* и 9560* и контрол на дървесните и храстови ИЧВ растения в тях, в рамките на Проекта. Те трябва да имат близки по ниво познания и общо виждане за ценността на природните ресурси и вредата от ИЧВ растения, за да дават принос за съвместното управление на местообитанията.

В края на 2018 г. и началото на 2019 г. проведохме обучения, на които участваха представители на заинтересованите страни – експерти от МОСВ, ДНП ЦБ, ДФЗ, НССЗ, ЮЦДП, ЮЗДП, АПИ, общински администрации, земеделски производители, НПО. Целта на обученията беше не само да предоставят информация, но и да създадат възможност за срещи и подобрят взаимодействието между специалистите от ключовите национални, регионални и местни органи.

По-долу можете да видите презентации от обученията. Те са предназначени за всички, които се интересуват, от местообитанията, с които работим и проблема ИЧВ, както от района на проекта, така и в цялата страна