Отговорни за опазване на ливадите са техните собственици и ползватели –  земеделски производители, общини, фирми, кооперации. За опазването им от инвазивни чужди видове растения е важно всички, които волно или неволно внасят такива видове, както и институциите, които могат да способстват за тяхното ограничаване или премахване да участват в дейностите по проекта.

Това са:

  • Земеделските стопани в общини Априлци, Етрополе, Казанлък, Карлово, Павел баня, Севлиево, Сопот, Тетевен, Троян, Угърчин
  • Общинските администрации и общинските служби „Земеделие”
  • Областни служби „Земеделие” – Габрово, Ловеч, Пловдив, Стара Загора
  • Областните управи – Габрово, Ловеч, Пловдив, Стара Загора
  • РИОСВ – Велико Търново, Пловдив, София, Стара Загора

Отношение относно инвазивните чужди видове в ливадите имат и:

  • Областни пътни управленияГаброво, Ловеч, Пловдив, Стара Загора
  • Железопътни секции – Пловдив, София
  • Пчелари от района

За пилотна територия за местообитание 6510 е избран района на гр. Карлово и гр. Сопот, в защитена зона „Централен Балкан-буфер”.  Добри практики за поддържане на ливадите и за очистването им от ИЧВ растения извършваме и демонстрираме заедно със стопаните и ползвателите им. Земеделските производители от останалите общини в защитената зона участват в целия процес – от запознаване с проекта, през анализ и обсъждане на проблемите – до взимане на решения. Те наблюдават и как се провеждат мерките на терен и какви са получените резултати, за да могат да приложат полезните за тях практики в ливадите, които ползват.

Дейности по проекта

Тук очаквайте текуща информация за дейностите по проекта свързани с местообитание 6510 Низинни сенокосни ливади и получените резултати.