Първото и най-важно е да изберем подходящ вид според целта, почвените и климатични условия на мястото!

Най-доброто време за засаждане е пролетта, преди растенията да започнат да се развиват. За широколистните дървета и храсти, и есента е подходящо време, след опадването на листата, когато настъпи зимния покой.

Ето какво трябва да правим, за да се хване добре нашето дръвче или храст.

стъпка 1

Изкопайте толкова дълбока и широка дупка, че корените да не се прегъват и да останат по 10 см от всички страни. Сложете на дъното на дупката по-богатия на хранителни вещества, горен слой, разрохкан и обогатен с оборски тор.

стъпка 2

Подрежете изсъхналите и счупени корени и разположете здравите в дупката. Засипете с пръст и уплътнете добре. Корените трябва да допрат обогатената почва, а кореновата шийка (прехода между подземната и надземната част), след слягане на пръста да е на повърхността, или съвсем малко под нея. Най-отгоре поставете по-бедна почва от дъното на дупката.

стъпка 3

Направете улейче около дръвчето и полейте обилно. Водата ще долепи почвените частици до корените и ще изгони въздуха.

стъпка 4

Ако короната на дръвчето е много по-голяма от корените, я подрежете, като оставите по 2-3 добре развити пъпки на клонче. Разлистването отклонява силите на растението. Голямата листна маса изпарява много вода, която младите корени не могат да доставят.

стъпка 5

Следва редовно окопаване, плевене, покриване със слама или дървени стърготини, за да намалее изпарението на влагата и..

стъпка 6

..поливане, поливане, поливане! През първата година до вкореняване, при засушаване се полива с поне 10 л вода на всеки 2 седмици.